is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift Ned. Aardr. Geil. 1942. Kaart N°. II De geografische kennis omtrent Sumatra in de middeleeuwen

V. ORnp.iiN

Geteekend door J. H. M. van Dijk

Moav <!•« A «-1-- T* ? 1 *t 1 i •

__ # ^ u«i. Tan xropiscn iNeaeriana

Kaart 4. bumatra in de middeleeuwen (schaal 1: 5 000 000)

„ iDe1fb,^ien ter oostkust reeds ten deele dichtgeslibd en de alluviale vlakte reeds gedeeltelijk gevormd; aan de mondingen der groote rivieren zijn delta-eilanden ontstaan)