is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier nog veel andere zaken meer in bijzonderheden zijn uit te leggen, maar de opmerkzame waarnemer zal ze zelf kunnen afleiden uit hetgeen voorafgaat.

Vaarwel, waarde vriend."

Bij Fernando Colombo en bij Las Casas vindt men nog een brief van Toscanelli, doch deze bevat niets wat niet reeds staat in den vorengenoemden.

Deze brieven voerden sommigen tot de meening, dat Columbus eigenlijk zijn inspiratie van Toscanelli ontvangen zou hebben. Daar tegenover kwam Vignaud na 'een nauwkeurig onderzoek tot het vermoeden, dat de brieven waarschijnlijk na den dood van Columbus gefabriceerd zijn geworden en dat de kaart nooit bestaan zou hebben. 5) Van die kaart zouden er drie exemplaren moeten zijn geweest: het origineel van Toscanelli, de copie die aan den Koning van Portugal was gezonden en de copie die aan Columbus was gezonden. Niets daarvan is gevonden.

Hetgeen Vignaud aanvoert als gronden voor éijn twijfel aan de ■echtheid der brieven, ziet er wel aannemelijk uit. Minder sterk staat ■echter zijn onderstelling, dat Columbus' broer Barthelemeu de brieven zou hebben gefabriceerd en dat Las Casas dat wist. Las Casas en vervolgens de uitgever der papieren van Fernando Colombo, zouden die brieven voor echt hebben laten doorgaan om te laten blijken, dat Columbus zijn ontdekking niet te danken had aan een gelukkig toeval, of aan inlichtingen die hij verzameld had, doch aan de toepassing van een wetenschappelijke theorie die hij zich gevormd zou hebben op grond van zijn studie en nautische ervaring, en die een geleerde als Toscanelli hem had bevestigd. In het bijzonder zou daardoor de beschuldiging, dat hij de gegevens had verkregen van een stuurman die een der Antillen bezocht had, te niet worden gedaan. Deze verklaring lijkt mij nogal gezocht. Inmiddels is echter door de recente vondst van Crinö het vraagstuk in een nieuw licht komen te staan.

De door Crinö na een langdurig en scherpzinnig onderzoek herkende kaart bevindt zich in de Bibliotheca Nazionale di Firenze; zij was bekend onder den naam van „Planisfero Genovese" en het jaartal dat er op staat, had men gelezen als I4J7 °f J447- 6)

Zij is geteekend op perkament; evenals bij de portolano-kaart door Petrus Roselli in 1468 op Majorca vervaardigd (in het museum der Hispanic Society of America te New York) is blijkbaar hiervoor een geheele huid gebezigd. Buiten den rand der eigenlijke kaart bevindt

5) Vignaud, a.vi 2. Ook in een onlangs verschenen uitgave van Columbus' scheepsjournaal nl.: Caddeo, Rinaldo, Giornale di Bordo di Cristoforo Colombo. Milano, 1939, Inleiding, pag. 32: „non Toscanelli, ma Colombo püo essere stato 1'autore di quelle lettere e della carta di navigazione che le accompagnava").

6) Fischer, T., Sammlung Mittelalterlicher Welt- und Seekarten italienischen Ursprungs und aus italienischen Bibliotheken und Archiven, Venedig, 1886, cap. VII: Die genuesische Weltkarte von 1447. — Stevenson, E. L., Genoese World Map 1457. Facsimile and critical text incorporating in free translation the studies of professor Theobold Fischer revised with the addition of copious notes. New York, 1912.