is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte ging men over tot de instelling van regeeringswege van een kapokcentrale, krossokcentrale, een koffiefonds, een Centrale voor aetherische oliën en harsen en een Centrale voor cassaveproducten. De hoofdgedachte hierbij was de bevordering van de belangen van den economisch zwakken inheemschen producent, met het doel hem een loonenden prijs te verzekeren, de totale productie door een goed georganiseerd exportapparaat af te zetten, de kwaliteit van het product te verbeteren door het instellen van een uitvoerkeur, een uniformen exportprijs en verkoopvoorwaarden vast te stellen, verbetering van de opkoopverhoudingen in de desa te scheppen, enz.. Ter financiering van genoemde instituten werd bij den uitvoer een bedrag van *4 a i % van de waarde der producten geheven.

Er bestaat dus in principe een groot verschil in de methoden van crisisbestrijding tusschen Nederlandsch-Indië en het moederland. In Indië heeft men het niet gezocht in het verleenen van geldelijken crisissteun aan den landbouw zooals dat in Nederland is geschied. Veeleer heeft men in Nederlandsch-Indië de oplossing gezocht in technische en economische rationalisatie en georganiseerde samenwerking van Westersche en Inheemsche producenten, in aanpassing v an de productie aan de afzetmogelijkheden en in een georganiseerde .samenwerking bij de distributie.

(Ontleend aan een serie artikelen van Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn in Oost en West, No's 36, 37, 38 en 39)

Nieuwe spoorwegverbinding tusschen Hamburg en Kopenhagen.

Tot dusver bestaat er geen directe spoorwegverbinding tusschen Hamburg en de Deensche hoofdstad. Voor het verkeer tusschen beide steden moest of de weg over Fredericia of die over Warnemunde genomen worden. Thans is er een rechtstreeksche verbinding ontworpen, die den reisduur aanzienlijk zal verkorten. De route is als volgt: Hamburg-Lübeck-Puttgarden (aan de noordoostkust van het eiland Fehmarn gelegen) -Rödby Havn (op het eiland Laaland)-Kopenhagen. De nieuwe werken die voor deze verbinding aangelegd moeten worden zijn de volgende. Van Lübeck zal naar de haven Puttgarden een sneltreindienst ingericht worden, waarbij de ehmarnsund over een vaste brug zal worden gepasseerd. Met'den aanleg van deze brug werd reeds in September 1941 begonnen De 18 km breede Fehmarn Belt, tusschen Fehmarn en Laaland, zal door moderne spoor- en autoveren (reisduur 50 minuten) worden overwonnen ; met de hiervoor noodzakelijke uitbreiding der havenwerken m Puttgarden en Rödby Havn werd een aanvang gemaakt. • 1 ,aU Havn zal de spoorlijn haar weg in noordoostelijke

richting over het eiland Laaland kiezen om op het eiland Falster aan te sluiten bij de reeds bestaande verbinding van Gjedser over de bekende Storstrombrug naar Kopenhagen. De Guldborg-Sund tusschen .aaland en I-alster zal eveneens van een vaste brug worden voorzien. - e 35° km 'fn?e afstand Hamburg-Kopenhagen zal in de toekomst m 4 4/2 uur kunnen worden afgelegd, terwijl thans de reis tusschen N. A. G., LIX.

' - O