is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bleeker, W., Frontolyse, frontogenese en verwante processen. [J. B. Wolters' Uitg.-Mij. N.V., Groningen, enz.] 1941. 8°. Met fig.. (Overdr.: Hemel en dampkring, XXXIX, 11, 12). 20 pag.. (Overdr. A. G.)

Beelaerts van Blokland, C., Eenige aardrijkskundige en historische gegevens betreffende Zuid-Afrika. [Callenbach, Nijkerlc 1941]- 8'. 74 pag.. Niet in den handel.

(A. G. LVI, 11)

Estudios geograficos. Revista ed. por el Instituto „Juan Sebastian Elcano' . Aüo I. Madrid 1940. 8°. Consejo superior de investigaciones cientificas. (V. V. 4636)

Forschungsreisen. Hrsg. von Hans Spreitzer. Hannover 1935- 8°. Mit Taf. XVI, 320 S.. Rm. 6.—. (Jahrbuch der Geogr. Ges. zu Hannover für 1934 und 1935).

(V. V. 4643 1934/35)

Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover für 1932/33* Hrsg. von Hans Spreitzer [und Erich Wunderlich]. Hannover, 1933. 8°. (V. V. 4643) Jansen, Ger., Vreemde Oosterlingen. Uitgeverij W. van Hoeve, Deventer [1941]. 8°. Met ill.. 88 pag.. ƒ1.85. (Over Oost en West). (1549 D. 26)

Mecking, L., Japans raumliche und wirtschaftliche Entwicklung' und ihre geographischen Grundlagen. Vortrag. (Sonderdruck aus: Jahrbuch der Akad. d. Wissensch. in Göttingen, 1940/41, pag. 37 -51). (A. G. Overdr.)

Menkman, W. R., Aanteekeningen op Hamelbergs werken. VII (slot). (WestIndische Gids, XXIII, pag. 321—329). (A. G. Overdr.)

Nyèssen, D. J. H., The races of Java. A few remarks towards the acquisition of some preliminary knowledge concerning the influence of geographic environment on the physical structure of the Javanese. With sketches and maps. Printed by G. Kolfï & Co. at Weltevreden, D. E. I. 1929. gr. 8°. 122, VII pag.. (Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen, IV). (1548 F. 17)

Sapper, Karl, Der Wirtschaftsgeist und die Arbeitsleistungen tropischer Kolonialvölker. Ferd. Enke Verlag, Stuttgart, 1941. 8°. V, 167 pag., geb.. Rm. 9.40.

(1549 H. 34)

Stadte — Deutsche — und Landschaften. Hrsg. von Hans Spreitzer. Hannover, 1933. 8°. Mit Taf. XV, 216 S.. Rm. 10.—. (Jahrbuch der Geogr. Ges. zu Hannover für 1932 und 1933). (V- V. 4643 1932/33)

Stiasny, G\, Gorgonaria von Venezuela. (Insein Blanquilla und Los Frailes). E. J. Brill, Leiden, 1941. 8°. Mit Taf.. (Overdr. Archives néerlandaises de zoologie, VI, I), pag. 101—116. (Overdr. A. G.)

Vries, Jan de, De wetenschap der volkskunde. Amsterdam, U. M. „Elsevier", 1941. 8°. Met pl. en kaarten. 75 pag.. (Hoeksteen onzer volkscultuur, I, 1).

De Bibliothecaris, Dr. J. P. BAKKER

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT I. NEDERLAND

Berg, P. W. J. van den, Het karakter der plattelandssamenleving. In het jaar 1941 uitgeg. te Assen bij Van Gorcum & Comp. N.V. 8°. (Een goede buur, nr. 2/3).

'75 Pag" ƒ 3'25 geb--

Besse, E., De Uitgeester Woude en een handschrift van Leegwater. Met kaart. (T. N. A. G. 1942, pag. 36—45)-

Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 Jan. i94r* 's Gravenhage, N.V. Drukkerij Albani 1941. 8°. 62 pag.. (Centraal Bureau voor de Statistiek).