is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Milner, Jan F. G., New Zealand's interests in the Far East. (Intern. Secretariat, Inst. of Pacific Relations). 131 pag.. New York, J941.

Muller, H. C. A., Marco Polo's reizen. Met ills.. 110 pag.. Leiden, 1941.

Multatuli. Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden in het licht gegeven door Dr. Julius PÉE. 326 pag.. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1941.

Multatuli Museum te Amsterdam (Het). (Cult. Ind. 3, 1941, Nov./Dec., Berichten van en over instellingen op cultureel gebied, pag. 244).

Netherlands Overseas Territories. Information Department Paper no. 28. (Royal Inst. of Intern. Affairs) 92 pag.. London, 1941.

Peffer, Nathaniël, Prerequisites to peace in the Far East. (Intern. Secretariat, Inst. of Pacific Relations). 121 pag.. New York, 1941.

Poucha, P., Zur strukturellen Stellung des Altindischen. (Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 95, 1941, 3, pag. 350—358).

Ramming, M., Das Problem der Herkunft der Japaner im Lichte der neueren japanischen Forschungen (Ber. iiber die Mitgliederversammlung cler Deutsch. Morgenl. Gesellsch. am 20. Sept. 1941, in: Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 1941, 95, 1941, 3, pag. 18—22 der afzonderlijke pagineering achterin).

Roth, Andrew, Japan strikes south. (Far Eastern Pamphlets no. 1, American Council, Inst. of Pacific Relations). New York, 1941.

Shepherd, Jack, Australia's interests and policies in the Far East. (Intern. Secretariat, Inst. of Pacific Relations). 212 pag.. New York, I941-

Sibinga Mulder, J., Jean Pierie Moquette herdacht, 5 Juli 1856-26 1'ebr. 1927. (planter, bioloog, numismaticus, taalgeleerde en archaeoloog). Met ills.. (Cult. Ind. 3i 1941, Nov./Dec., Med. 8, pag. 232—235).

Siebold, Dr. F. K. von, Zum 75. Todestag des Japanforschers Dr. Med. Philipp Franz von Siebold. (Von Siebold was o.a. officier van gezondheid in Nederl.-Indië en factorijarts op Decima en vestigde zich later te Leiden). (Petermanns Geogr. Mitt. 87, 1941, 12, pag. 433—437)-

Stapel, F. W., Dr. E. C. Godée-Molsbergen (Utrecht, 18 Sept. 1875—'s Giavenhage, 8 Maart 1940). Met lijst zijner geschriften (Jaarb. v. d. Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden 1940—1941, pag. 25—27). Leiden, 1941.

Idem, Nederlandsche bouwwerken in den Compagniestijd. (,,Twee en twintigste Koloniale Vacantiecursus voor Geografen. Gehouden te Amsterdam 29 en 30 December 1941", pag. 28—32).

Tamagna, Frank M., Italy's interests and policies in the Far East. (Intern. Secretariat. Inst. of Pacific Relations). 91 pag.. New York, 1941.

Taylor, George, E, America's Pacific policy: the role and the rtcord. (Pacific Affairs XIV, 1941, 4, pag. 430—447).

Twee en twintigste Koloniale Vacantiecursus voor Geografen. Gehouden te Amsterdam 29 en 30 December 1941. 32 pag..

Vandenbosch, Amry, (Professor of political science, University of Kentucky), The Dutch East Indies. (Issued in co-operation with the Intern. Secretariat of the Inst. of Pacific Relations). New edition greatly enlarged and revised. 446 pag.. Berkeley and Los Angeles, 1941.

Werf, J. V. d., Krabbels over Indië. De python. (Oost en West 42, 1942, Med. 42, pag. 3).

Wildorp, H., Aurea Chersonesus. Met ills. (Natuur en Techniek 12, 1942, 2, pag. 25—30).