is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oerlaag of een ijzerverkitting het doordringen van de wortels geheel kan tegenhouden.

Bij goede doorworteling zal een heidevegetatie ongetwijfeld, evenals andere plantenbestanden, minerale stoffen uit den ondergrond naar boven halen, die in den afval en de daaruit gevormde humuslaag terecht komen, of in de asch als de heide afgebrand wordt, maar die weggevoerd worden als de heide afgegraasd of afgeoogst wordt. Men mag wel aannemen dat de behoeften van de heideplant zeer gering zijn.

Eenige door Beyerinck bijeengebrachte cijfers geven het volgende beeld:

% van droge stof

Vocht ^°_ b

0 Si02-vrije asch N CaO P2 05

54 2,° 'i3 °.54 o,2

terwijl voor de totale asch (omstreeks 3,0% van de droge stof11)) de volgende cijfers worden vermeld, zeer afhankelijk van de grondsoort en- de groeiomstandigheden:

K20 Na20 CaO MgO j Fe203 P205 S03 Si02 Cl

2,-10,5 I2-33,5 6,5-10,5 1,5-13 0,6-n 1-5 30-48 0,5-5

gemiddeld: 6,o 7,0 20,0 8,0 6,0 4,3 2,3 37,5 2,8

Vergeleken met b.v. een rijpe roggeplant (met 10 % vocht in de luchtdroge stof, 4 % asch, en 0,7 % stikstof) blijkt het aschgehalte van 3,0 %, op droge stof berekend, bij Calluna vrij laag te zijn, terwijl het stikstofgehalte met omstreeks 1,3 % niet onaanzienlijk hooger is dan dat van het graan (ca 0,8 %).

De gemiddelde gehalten voor de totale asch van de roggeplant (berekend uit de cijfers van Wolff) zijn:

K20 Na20 CaO MgO Fe203 P2Os S03 Si02 Cl 27,7 1,2 6,6 5,8 2,1 21,6 4,6 28,4 1,6

De overeenkomstige cijfers voor Calluna doen zien, dat de opname door de heideplant van K20 en P205 gering is, die van CaO echter veel hooger dan bij rogge; ook NaaO wordt door de heide in behoorlijke hoeveelheid opgenomen. Het schijnt dus dat de heide, wellicht

11) Berekend door bij 2% Si02-vrije asch ca. 35% S1O2 (van totale asch) op te tellen.