is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 April — Ir. P. de Haart: „Het steenkolenwinningsbedrijf der Koninklijke Paketvaart Mij. ter oostkust van Borneo" (met film en lichtbeelden).

IO Mei — Jaarvergadering. Prof. Dr. C. H. Edelman m.i.: „De bodemkaar teering in Nederlandsch-Indië".

Voordrachten tijdens de ledenvergaderingen werden door de volgende sprekers gehouden:

18 Januari — Prof. Dr. Th. J. Stomps „De plantengeografievan de

Alpen" (met lichtbeelden in de natuurlijke kleuren).

15 Februari — W. Voorbeijtel Cannenburg: ,,De Nederlandsche Poolexpeditie 1882-1883. Een overwintering op het Poolijs (met lichtbeelden).

22 Maart — De Heer Jaap Kunst en Mej. D. Land waren zoo vriendelijk in te springen met „Het levende lied van Nederland toen Mej. Mary Pos op het laatste oogenblik door ongesteldheid verhinderd was, haar aangekondigde lezing over „Vrouwenleven in de Tropen" te houden.

10 Mei — Jaarvergadering. Prof. Dr. C. H. Edelman m.i.: „De bodemkarteering in Nederlandsch Indië .

Door de Vertegenwoordigende Commissie te 's-Gravenhage werden de volgende voordrachten georganiseerd:

21 Januari — A. Brys: „Indische en Nederlandsche mythen, sagen en legenden".

6 Februari — Hans Martin: De luchtverbinding met en het luchtverkeer in Indië.

22 Februari — J. Sibinga Mulder: „De wonderen van Zuid-Afrika. Victoria-watervallen, Zimbabwe ruïnes, Krüger-Reservaat". (Smalfilms en lichtbeelden in de natuurlijke kleuren).

13 Maart — K. van der Veer: „De groote werkstukken, die wij in

Ned.-Indië tot stand brachten".

29 Maart — Prof. J. C. M. Warnsinck: „Jan Huygen van Linscho-

ten" (met lichtbeelden).

24 April — W. Voorbeijtel Cannenburg: „De Nederlandsche^ Poolexpeditie van 1882-1883. Een overwintering op het Poolijs" (met

lichtbeelden). . .

8 Mei — Prof. Dr. L. H. Grondijs: „De Szeklers, een Aziatische volksgroep in Zevenburgen" (met lichtbeelden).

De lezingen werden meestal gehouden in samenwerking met^de Vereeniging „Koloniaal Instituut", de Vereeniging „Oost en West" „Onze Vloot", de Maatschappij „Diligentia" en het Algemeen Nederlandsch Verbond.

De Secretaris van de Commissie is de Heer J. C. Lamster, Archimedesstraat 41, Den Haag.

Te Utrecht werden de volgende lezingen georganiseerd:

23 Januari — C. C. F. M. Ie Roux: „Naar de Bergpapoea's van Nederlandsch Centraal Nieuw-Guinea" (met lichtbeelden en film).

! Mei — Ir. F. L. van der Bom Jr.: „De Noordoostelijke Polder in het IJsselmeer" (met lichtbeelden).