is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenloop van de Malaso ligt het dorp Oeko (ook wel Boeko, Woeko of Hoeko genoemd). Wij komen straks op dit dorp terug; het wordt bewoond door lieden die nauw verwant zijn aan de To Seko.

Wij zijn in Kaliboe' al aanmerkelijk gedaald, want dit dorp ligt op een hoogte van 352 m. Ten tijde van mijn bezoek bestond het uit twee kazerne-huizen, in elk waarvan een groot aantal gezinnen samenwoonde. Alles zag er even smerig en haveloos uit; de vuilheid viel zelfs mijn reisgezellen van Beroppa op, en zij beweerden dat om deze reden deze landstreek Tana Lotong „zwarte aarde" genoemd wordt. In het gebergte aan de overzijde van de Salole liggen nog enkele dorpen, waarvan het reeds genoemde Tararang en Poelio de voornaamste zijn. Poelio zou de oudste nederzetting van dit terrein zijn.

Te Kaliboe' steekt men de Salole over en volgt deze rivier stroomafwaarts. Van de linkerzijrivieren van dezen stroom zijn de Saloe Sirope en de Saloe Tea de voornaamste. Zoo komt men een 7 km verder in het dorp Tambing-tambing, dat aan de samenvloeiing van de Salole met de Karama ligt. De bergen wijken hier meer terug, waardoor een bewoonbare plek is ontstaan, welke echter nimmer door de menschen als woonplaats is benut, omdat ze onverdedigbaar was tegen den vijand. Het Bestuur heeft er nu de menschen uit den omtrek samengebracht, en zoodoende is het dorp Tambing-tambing ontstaan.

Met deze omstandigheid staat vermoedelijk de naam van het dorp in verband, want tambing is een vertrek dat aan een woning is aangebouwd. In deze nieuwe vestiging werd aanstonds een zendingsschool geplaatst; enkele Chineezen vestigden zich hier, omdat van dit punt af de Karama met vlotten kan worden afgevaren, waardoor de afvoer van de opgekochte boschproducten verzekerd is. De poging van het Bestuur om de bevolking op dit punt te vereenigen is echter mislukt. Want het bleek al spoedig dat de plek ongezond is, zoodat de menschen naar hun bergen terugkeerden. De school verliep hierdoor en werd verplaatst naar Poelio, dat 8 km van Tambing-tambing af in de bergen ligt, en dat na een steilen klim wordt bereikt. Dit dorp ligt 500 m hooger dan Tambing-tambing (Uw Koninkrijk kome, 23, pag. 133 en 277).

Van de kust af kan men niet met prauwen te Tambing-tambing komen, omdat de stroom te sterk is. Vaartuigen brengen het stroomopwaarts niet verder dan Galoempang. Tegenover Tambing-tambing ligt op den rechteroever van de Salole het dorp Tadasan, vanwaar aan den rechteroever van de Karama een weg gaat naar Pa'nasoean. Dit pad voert verder naar het stroomgebied van de L,oemoe. Aan deze rivier hebben zich menschen gevestigd, die van het Galoempangsche uit daarheen zijn verhuisd. Ze wonen thans samen in de dorpen Sandana, Tamangeso en Dondo.

De Sandapan-knoop, welks drie toppen men onderweg meermalen uit de verte heeft gezien, kijkt hier rustig op u neer. De hellingen der bergen in den omtrek zijn niet zoo steil als elders in deze streek, zoodat de menschen er zonder bezwaar akkers op kunnen aanleggen.