is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Morvan

BLOKDIAGRAM VAN DE OMGEVING VAN MOUX

Het landschap is geprojecteerd onder een hoiek van 30° met het horizontale vlak, zoodat de grootste horizontale schaal twee maal zoo groot is als de kleinste. Bij deze projectie is geen perspectief geconstrueerd, waardoor de linker bovenhoek hooger lijkt dan zij is. Bovendien is de hoogteschaal sterk overdreven. De achtergrens van het blokdiagram verloopt zuiver O-W. De W-grens van het blokdiagram is op kaart 3 (uitslaande kaart X) door een - - lijn aangegeven met het bijschrift „diagram".

De naar hun genese onderscheiden niveau's zijn aangeduid met letters, welker beteekenis in den tekst (hoofdstuk III) en in de toelichting van de volgende uitslaande kaart X is verklaard.

„Jonge" breuken, die zich door een breuktrap verraden, zijn door een volgetrokken lijn aangegeven; „Oude" breuken, die een breuklijntrap vormen, door een stippellijn. De rivieren en de aanduiding der E-terrassen zijn in blauw afgedrukt.

De bruine stippeling stelt een dunne liasbedekking voor.

LENGTEPROFIELEN VAN DE TERNIN

Bovenste lijn: terreinoppervlakte aan het eind van de eerste fase van jonge breuktectoniek (Fi).

Blauwe lijn: voorloopig evenwichtsprofiel van de Ternin en van de Boven-Cousin na Fi, met stuwmeren en puinafzettingen (gestippeld).

Li: definitief evenwichtsprofiel na Fi, zoowel aangegeven in zijn oorspronkelijken stand, als in den stand na de tweede fase van jonge breuktectoniek (F2).

L2: evenwichtsprofiel van de Ternin na F2.

Onderste hellende lijn: tegenwoordig lengteprofiel van de Ternin.

Onderste horizontale lijn: basislijn op 300m boven zeeniveau.

Verticale lijnen: breuken.

Alle profielen zijn geprojecteerd op een verticaal vlak door de as van het tegenwoordige dal.

500

450

400

350

3 OO

Geteekend door Th. Raven