is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lempo kasitoeroesan „huis waar men samenkomt". Het huis heeft een eigenaardig gevormd dak in zadelvorm, en aan de uiteinden van den nokbalk zijn fraai uitgesneden planken, petosoe, bevestigd. Het buffelhoren-motief, waarmee de huizen der tobara' zijn versierd, heet petandoek. Meer naar beneden bevinden zich nog andere van dergelijke uitsteeksels aan het dak, die talima'i heeten. In deze bouwwijze is al

voorporlaal ( lanqha)

slaapplaats v.d huisge-

nooten (pa t oeroeng)

\(patoeroeng)

Geteekend door J. H. M. van Dijk .

Fig. I. Plattegrond van de woning van den tobara' van Lodang

'1 c

I O;

li I TJ

Fig 2. Plattegrond van een woning te Baoe

veel verandering gekomen. Tijdens mijn bezoek in 1919 zag ik in het overstekende bovenste gedeelte van het dak een houten vogel hangen, die in Lodang sora, in Wono koeraoe wordt genoemd. Aan dien vogel hingen vierkante stukjes hout, die kiri'kirinna worden genoemd. Dergelijke houten vogels vonden wij ook bij de toegangen tot de dorpstempels in Rampi' en Leboni. De beteekenis er van is ons onbekend gebleven. Bij den vogel hing een vierkant offertafeltje, ditoekang, versierd met jong arènblad.