is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crul, Th. W., Het huwelijk bij de „ethnologische oervolken". 141 pag.. Acad. proefschr. Utrecht. A. W. Sijthoffs Uitg.mij N.V., Leiden, 1942.

D., F., De betrekking der Oost-Indische Compagnie met Achter-Indië. V. Siam en onderhoorigheden I, II. Met ills.. (Neerlandia 46, 1942, Juli, Aug., pag. 82—84, 93—95)-

Delachaux, Th., Musée d'Ethnographie de la Ville de Neuchatel. Rapport sur 1'exercice, 1940. (Ook met betrekking tot Ned.-Indië). (Buil. de la Soc. Neuchatelaise de Géographie. XLVIII, 1941—'42, pag. 150—152).

Fioravanzo, L'Oceano Indico. Met schetsk.. (Vie del Mondo 10, 1942, 5). Fuchs, S. V. D., Stephan, Geburt und Kindheit bei den Balahis in Indien. (Anthropos XXXV—'VI, 1940—41, pag. 401—402).

Fürer-Haimendorf, Christoph von, Das Morung-System bei den Konyak-Nagas (Asam). (Anthropos XXXV—VI, 1940—41, pag. 402—403).

Gobbi Belcredi, La guerra nel Pacifico. Met schetsk. Vie d'Italia 48, 1942, 2. Halbertsma, K. T. A., De beteekenis van de Westersche geneeskunde met name de Hollandsche voor Japan in hare historische ontwikkeling. 56 pag.. Met ills.. Drukk. Waltman, Delft, 1942.

Haushofer, Karl, Wehr-Geopolitik. Geographische Grundlagen einer Wehrkunde. (Waarin behandeld: „Wehrgeopolitik des Indo-Pazifischen Raumes"). 3. verm. Aufl.. 195 pag., 18 krtn.. Junker u. Diinnhaupt, Berlin, 1941.

Herbette, F., La guerre du Pacifique et le caoutchouc. (Revue intern, des produits col. 17. 1942, 186, pag. 5—13).

Hindoeïsme (Wat is —)? Ons Suriname 1942, 7/8, pag. 67—76).

Jaarboek 1941 —1942. Nederl. Akad. van Wetensch. 250 pag.. Met portin._ N. V. Noord-Holl. Uitg.-mij, Amsterdam, 1942.

Kahlo, G., Indonesische Forschungen. Sprachbetrachtungen. 51 pag. Leipzig, 1941. Kan, J. van, De rechtstitels der Compagnie. 65 pag. (Med. der Ned. Akad. v. Wetensch., afd. Letterk., nieuwe reeks, dl. 5, no. 8, 1942).

Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer (Vereeniging—). Jaarverslag over

1941. 4 pag..

Koppers, W., Bhagwan, the supreme deity of the Bhils. A contribution to the history of Indian and Indo-European religions. (Anthropos XXXV—VI, 1940—41, 1—3, pag- 265—326).

Oriëntalisten (Sammlung von Bildnissen der), („Aufruf" v. h. Seminar fiir Kultur und Geschichte Indiens, Universitat Hamburg). (Zeitschr. der Deutsch. Morgenl.. Gesellsch. 96, 1942, 2, pag. 350—352).

Pernitzsch-Zoeller, E., Das Lebaran (Islamisches Volksfest in Insulinde). (Ostasiat. Rundschau 23, 1942, 3, pag. 62—66).

Prüser, Friedrich, Bremer Kaufleute als Wegbereiter Deutschlands in Übersee. (Ook in dienst v. d. O. I. Comp.). (Kol. Rundschau 33, 1942, 2, pag. 71 — 91).

Q., De wording van Nederlandsch-lndië als deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Java I en II. Met ill. en schetsk.. (Neerlandia 46, 1942, Juli en Aug., pag. 80—82 en 90—91).

Reinhard, R., Insulinde. Land, Volk und Wirtschaft. (Zeitschr. fiir Politik 32,.

1942, 5, pag. 304—329)-

Ritter, P., Boekbespr.: „Europas koloniale Erganzungsraume". Quelle und Meyer, Leipzig, 1941. (Deutsch. Kolon. Zeitung 54, 1942, 7, pag. 135).