is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De binnenscheepvaart in Italië. — Italië beschikt slechts over 2112 km bevaarbare waterwegen. Hiervan bevinden zich 1933 km in de Povlakte en in de omgeving van Venetië. In 1939 werd door de binnenscheepvaart 5,68 millioen ton goederen vervoerd (het verkeer op de Noord-Italiaansche Meren inbegrepen), waarvan 4,35 millioen ton voor rekening van Noord-Italië kwam. Het eerstgenoemde bedrag vormt slechts 1 % van den totalen omvang van het binnenlandsche goederenvervoer in Italië in 1939.

De waterwegen zijn over een afstand van 400 km bevaarbaar voor schepen van 600 ton, 300 km zijn toegankelijk voor vaartuigen van 300 ton, terwijl het overige deel slechts door schepen van zeer kleine afmetingen kan worden gebruikt.

De binnenvloot bestaat uit 2 000, grootendeels kleine vaartuigen. Slechts 750 schepen zijn grooter dan 25 ton, terwijl 16 vaartuigen meer dan 300 ton meten. Gezien deze geringe ontwikkeling van de binnenscheepvaart kan er van een concurrentie tusschen spoor- en waterweg nog geen sprake zijn.

Het verkeer op de Noord-Italiaansche Meren bereikte in 1939 een omvang van 856000 ton (Iseo Meer 544000 ton, Como Meer 150000 ton, Garda Meer 111000 ton en Lago Maggiore 52000 ton).

De goederenbeweging in de voornaamste binnenhavens in het jaar x939 's 'n onderstaande tabel aangegeven.

Goederenbeweging in de binnenhavens in 1939 in duizendtallen tonnen Venetië 1 171 Casier 195

Milaan 495 Salgareda 151

Noventa di Piave 245 Pontelagoscura 138

Ferrara 199 Padua 113

Mantua 196

(Zeitschrift für Binnenschiffahrt, 1941, Heft 9/10)

Nieuwe spoorlijn in Spanje. — In September 1941 werd de spoorlijn tusschen Sória (in de nabijheid van het oude Numantia gelegen) en Castejón, aan de lijn Barcelona-Saragossa-Pamplona, voor het verkeer geopend. Deze 103,6 km lange spoorweg, welke een nieuwe verbinding vormt tusschen de dalen van de Duero en Ebro, doorsnijdt het Iberisch Randgebergte. De lijn reduceert den afstand Madrid—Pamplona, welke over Valladolid 575 km en over Guadalajara—Calatajud—Tudela 492 km bedraagt, tot 442 km. Het is dus thans mogelijk het mijnbouwgebied in de Baskische provincies van Madrid uit rechtstreeks over Sória en Castejón te bereiken.

(Spoor- en Tramwegen, 1942, No. 18)

Mijnbouw in Spanje. — De in den bodem van Spanje voorkomende ertsvoorraden hebben het land den naam bezorgd van het rijkste ertsgebied van Europa. Het is waarschijnlijk dat een grondig geologisch onderzoek dezen roep nog zal versterken. Zooals bekend vindt de ontginning van de bodemschatten nog weinig intensief plaats