is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zee naar Atbara; in 1924 verkreeg Kassala aansluiting op deze lijn en in 1929 kwam het traject Kassala—Sennaar tot stand. Hiermede was, afgezien van enkele zijlijnen van ondergeschikt belang, de omvang

ANGLO-EGYPTISCHE SOEDAN

tVeye //. 1 » ■■ -T. JS^joo ?~tvcyr?7 —1 —1 —1 —i

Geteekend door J. H. M. van Dijk Wochenbericht d. D. Inst. f. Wirtschaftsforschung, 1942, Heft 1

van het huidige spoorwegnet van de Anglo-Egyptische Soedan bereikt.

Daar Port Soedan de eenige door een spoorlijn met het binnenland verbonden haven vormt, is de Soedan voor vrijwel den geheelen buitenlandschen handel hierop aangewezen. Deze haven is met de