is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN IN DE OMGEVING VAN NAPELS

DOOR

J. H. F. UMBGROVE

(Met 2 fig., 4 foto's, benevens één blokdiagram en één kaart achterin deze aflevering)

Drie landschaptypen, verschillend zoowel in morfologie als in geologischen bouw, kenmerken het panorama om de Golf van Napels.

Aan de noordzijde zijn de zacht glooiende heuvels van de eilanden Ischia en Procida via het schiereiland van Miseno tot Napels te vervolgen. Deze bestaan grootendeels uit donkergele vulkanische tuffen en werden opgebouwd door een groot aantal eruptie-punten, die veel losse produkten en weinig lava geleverd hebben. Het gedeelte van dit landschap gelegen tusschen Napels, Miseno en Cuma wordt Phlegreische velden genoemd, een naam die reeds van de oude Grieksche kolonisten stamt.

Aan de andere zijde wordt de Golf van Napels begrensd door de rose- en witte kalksteenbergen van het eiland Capri, zich voortzettend via het schiereiland van Sorrento en Amalfi naar de Appenijnen. Dat landschap bestaat uit de dolomieten en kalksteenlagen van Trias en Krijt (Urgonien—Turoon), waarop nog erosie-resten van Tertiair plaatselijk gespaard zijn gebleven (Eocene-Miocene flysch). In groote trekken beschouwd, helt dit geheele pakket sedimenten naar W tot SW en NW en duikt aldus onder de Golf van Napels. Het gebied is bovendien doorsneden en ten deele ook begrensd door tal van breuken; tengevolge van jonge bewegingen zijn scherpbegrensde schollen ontstaan. Zoo is bv. de S-kust van Capri en het schiereiland van Sorrento door een breuk gevormd.

Ten slotte rijst de kegel van den Vesuvius uit het tusschen gelegen vlakke landschap op. Zooals wij zullen zien houdt de geschiedenis van dezen stratovulkaan nauw verband met den geologischen bouw van den ondergrond, die uit dezelfde lagen bestaat als in het schiereiland van Sorrento aan den dag komen.

Bovendien zijn de jongtertiaire en pleistoceene mariene lagen onder den Vesuvius goed bewaard gebleven — de door den vulkaan uitgeworpen blokken bewijzen het — in tegenstelling tot het schiereiland van Sorrento, waar ze gedenudeerd zijn.

De geschiedenis der Phlegreische velden is door drie perioden van vulkanische werking gekenmerkt !).

De oudste en de jongste eruptie-perioden zijn ook in de geschiede-

i) G. de Lorenzo. The history of Volcanic action in the Phlegrean Fields. Quarterly Journ. Geol. Soc. London, 60, 1904, p. 296—315.