is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrasses de la Meuse entre Liège et I'Ubagsberg (Limbourg hollandais). Liège, J. Wyckman 1938. 8°. — Avec carte (Cercle des géographes liégeois, fase. 40 des Travaux.

Schlingemann, F. L., De verbetering van de Beneden-Maas. Met foto's en kaart (Tijdschr. K. N. A. G. 1938, pag. 894—900).

Schöafeld, M , Het onderzoek der plaatsnamen van Nederlandse oorsprong in de de laatste jaren (Nomina geographica Neerlandica, XI, pag. 1 —16)'

Smith, J. van Hoey, De duinen van Voorne (Tijdschr. der Nederl. Heidemaatsch. «938, pag. 332—338).

Steenhuis, J. F., „Eigen Volk" en het blijven voortbestaan van het volkseigne (Eigen Volk 1938, pag. 329—332).

Tack, P. L., Walcherse plaatsnamen (Nomina geographica Neerlandica, XI, pag. 142—156).

Tuyn, C. J., Het Amsterdamsche bosch. Met afb. (De Ingenieur 1939, pag. B. 189—896).

Vries, W. de, Toponymiese bijdragen (Nomina geographica Neerlandica, XI, pag- 75—139)-

II. IN NEDERLAND VERSCHENEN

Bemmelen, W. van, Egyptiana. Reisbrieven uit Egypte. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon, 1938. 8°. — 106 pag. ƒ 1.90.

Blonk, A. en F. Pelder, Beknopte aardrijkskunde voor handelsonderwijs. 3e dr. Groningen, J. B. Wolters 8°. 2I&X I45- 142. blz. Geïll. ƒ1.50, geb. ƒ1.70.

Blonk, A. en J. Brummelkamp en J. J. Fahrenfort, Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale aardrijkskunde voor de middelbare school. 2e dr. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 2i5X 145. 244 blz. Geïll. ƒ 2.50, geb. ƒ2.75.

Brontman, L., Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots, 1937—1938. Met medewerking en een voorw. van O. j. Schmidt. Vert. van Is. van Crefeld en W. de Vries-Lucks. Amsterdam, Scheltens en Giltay 1938. 8°' Met pl. en kaarten. 336 blz.

Bronsing, A. F., Het zeilschip, luchtschip en vliegtuig in het noordatlantisch verkeer (De Ingenieur 1938, A 443—446).

Brummelkamp, J. en J. J. Fahrenfort en P. M. van Leeuwen, Land- en volkenkunde voor de kweekschool. Groningen, J. B. Woliers, 8°. 235 X ï45. Z. De werelddelen. 2e dr. 162 blz. geïll. ƒ 2.—, geb. ƒ 2.25.

Cohen, L., en H. Eggink, Aardrijkskundig werkschrift. Met vragenboek. Groningen, J. B. Wolters. 40. 265X 2°5- Deel I Europa 5e dr. 112 blz. ƒ2.25, deel II Werelddelen 3e dr. 189 blz. ƒ 1.90.

Congres — International geographical — at Amsterdam 1938 (The Scottish geographical magazine 1938, pag. 366—368).

Congres — International geographical — Amsterdam 1938. Continued from the October Journal (The geographical journal 1938, pag. 433—446).

Crone, Ernst., Een schip verloren, een kaart gewonnen. Met kaarten (Tijdschr. K. N. A. G. 1938, pag. 882—894).

Gibert, A., Le congres international de géographie d'Amsterdam (Annales de géographie 1938, pag. 561—570).