is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN VOORBEELDEN VAN ANTWOORDEN

BOUWBEDRIJF WE1UEBEDR1JF I GEMENGD BEDRIJF

I Wijs op de kaart aan, waar je staat?

z In welke gemeente ben je? Waar staat het gemeentehuis? (bij Sloten, gem. Amsterdam) (bij Osdorp; idem) (bij Zeddam; gem. Bergh)

3 Waar staat de dichtstbijzijnde kerk ? Van welke godsdienst ?

4 Hoe hoog sta je ten opzichte van N.A.P. ? — 3m N.A.P. _ t m N.A.P. -f 15 m N A P

5 Als je in een polder staat, hoe heet deze polder ? Lutkemeerpolder Sloter Binnen enz. polder

6 Volg op de kaart den polderdijk en zoek op, hoe de bemaling is . . electrisch electrisch en wind

7 Op welk boezemwater slaat de polder uit ? Ringvaart Trekvaart en Schinkel

8 Waar denk je, dat het regenwater, dat hier valt, tenslotte in zee komt?

9 Hoeveel dm staat de oppervlakte van het slootwater onder het maaiveld? ie dm 1 n j

n , I-li, uiii o dm

10 De grondwaterstand is dus hoog (laag). De bodem is (al dan niet) drassig. laag (droog) hoog (drassig) droo

11 Welke grondsoort(en) heeft dit gebied? (raadpleeg ook de geolog. kaart). oude zeeklei laagveen zand

12 Waarvoor wordt de bodem gebruikt ? bouwland weiland bdde

13 Welke produkten? tarwe, suikerbieten meIk • zuivel en rogge

14 Welk vee (zwartbont) Friesch-Hollandsch of roodbont IJselvee) ? ... _ zwartbont roodbont

15 ') Hoeveel koeien heeft het bedrijf? (jongvee inbegrepen) I ^

,6|) Hoeveel paarden? varkens? kippen? IO paarden t paard 3 paarden, 35 varkens, 400 kippen

8 1 wa ;erkrr ?e, ' J ëraDen' karwij melk (4°o L. per dag) melk, varkens, eieren

18 ) Wat koopt de beheerder in r kunstmest pulp, e. a. veevoer lijnkoek, kunstmest

19 Kent men cooperatie bij verkoop, bij iukuop uf anderszins? _ verkoopcentrale zuivelfabriek; inkoop

2° Hoe groot » het bedrijf? (bouwland, weiland afzonderlijk) 52 ha bouwland, 2 ha grasland 35 ha grasland; geen bouwland 32 ha grasland ; .0 ha bouwland

21 ') Is de beheerder eigenaar of pachter?. pachter eigenaar eigenaar

22 ') Hoeveel knechts ? 2 ('s zomers 10) 3 2

23') Welke crisis maatregelen treffen het bedrijf?

24 Maak aan de achterzijde een plattegrond van boerderij en andere gebouwen.

25 Welk huizentype ? (stuiphuis; langgeveltype, hallehuis) stuiphuis langgevelttype hallehuis

26 Welke dorpsvorm ? (brinkdorp; dijkdorp, alleenstaande huizen) .... alleenstaande huizen dijkdorp verspreid

I) = Vragen aan iemand op de boerderij.

OVERZICHT N°. 2