is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Nederlandsche Regeering dankbare, vooraanstaande Arabieren, gelukte het in snelle marschen het nationale heiligdom (Qabr Nabi Allah Hoed) en de mysterieuze Bir Barhoet te bezoeken, te fotografeeren en te exploreeren.

Als dan echter getracht werd den terugtocht te gebruiken voor een doorsteek overland naar Aden, keerden de kansen. Het gebied, waarin de met Nederlandsch-Indië in relatie levende Arabieren wonen, werd verlaten. Haat en verachting ontmoeten de reizigers bij de zeer primitieve en door langdurige droogte uiterst verarmde Bedoeïnenstammen. De richting Aden werd hun door onderlinge stam-oorlogen afgesneden. Tenslotte werden ze teruggedrukt op de richting naar de kust, die na lange vermoeiende marschen met een minimum aan voedsel werd bereikt. Langs de zuidkust trok de kleine uitgeputte karavaan terug naar Makalla, waar men twee maanden na het vertrek aankwam.

Over deze reis is door spreker een boek geschreven (Hadramaut, some of its mysteries unveiled) waar prof. von Wissmann de eerste kaart van Hadramaut aan toevoegde. Dit werk heeft Engeland de uitbreiding van zijn protectoraat over het binnenland vergemakkelijkt. Ook is dit werk gebruikt door de vele na hem gekomen reizigers, die de litteratuur over dit zoo lang ongenaakbare hoekje der wereld in de laatste zeven jaar meer hebben doen toenemen dan in de zeven daaraan voorafgaande eeuwen.

Den i8den Januari hield dr. J. B. de la Faille een voordracht met lichtbeelden en geluidsfilm over „Subkarpathisch Rusland (Karpathisch Oekraïne)".

Spreker begon met er op te wijzen, dat voor eenige maanden slechts weinigen ooit hadden gehoord van dit vergeten gebied in den uitersten hoek van Cecho-Slovakije. Na de arbitrale uitspraak te Weenen, heeft het zijn grondgebied zien verkleinen tot één derde van Nederland, terwijl het aantal zijner inwoners van 725 000 op 543000 werd teruggebracht. Weliswaar keerden 86681 Magyaren tot het moederland terug, doch tegelijkertijd werden 37 000 Oekrainers bewoners van Hongarije. Te Uzhorod, de voormalige hoofdstad van Karpathisch Oekraïne, wijzen de machtige bouwwerken, die de Cecho-Slovaksche regeering o.a. voor het gewestelijk bestuur aldaar heeft doen verrijzen, op de geweldige kosten, die het gouvernement te Praag zich heeft getroost voor den opbloei van dit land, dat vóór den wereldoorlog, onder Hongaarsch bestuur, tot de deerlijkst verwaarloosde streken van Europa behoorde. Ook voerde de spreker ons naar Munkacz, waar zich tien dagen te voren bloedige grensincidenten hadden afgespeeld. Tal van hospitalen getuigen van de zorg, welke het vroegere Cecho-Slovaksche bewind had voor de verbetering van de allertreurigste hygiënische toestanden, waarover de Magyaren zich nimmer hadden bekommerd.

Karpathisch Oekraine is een ware oase voor volkskunst, een