is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunst, J., Oost-Indië en het Perzische tapijt. Geïll. (Cultereel Indië I, 1939, pag. 36—39)-

Kunst, J., New light on the early history of the Malay archipelago (Indian Art and Letters 12, 1938, pag. 99—105).

Kruyt, J., Het Zendings-volksonderwijs. (De opwekker 83, 1938, pag. 488 492)Nieuwenhuis, A. W., De blik op het Nederlandsche koloniale rijk in Indië, uit het bewind in deze veertig jaren verkregen. Geïll. (Tropisch Nederland II, 1938—39, pag. 259—264).

Nilakanta Sastri, K. A., Kataha (Journal Greater India Society 5, 1938, pag. 128—146).

Oort, W. B., Nederland's koloniën en Japan's overbevolking. (Kol. Tijdschr.

28; 1939; pag- 38—47)-

Prins, W. F., Eenige opmerkingen naar aanleiding van „De Prauw in de wetgeving en in het adatrecht". (Kol. Studiën 22, I93^i Pag- 680 685).

Scheffer, W., Wellenbewegung der Erdkruste (Natuurk. Tijdschr. 98, 1938. pag. 294—303).

Simbriger, H., Gong und Gongspiele. Geïll. (Int. Archiv für Ethn. Band 36, 1939). Stapel, W. F., Nederlandsche herinneringen op Ceylon. Geïll. (Cultureel Indië I,

I939> Pag- 33—35)-

Wolff, H., Nachrichten von der 2. Frobenius Expedition in Nordwest Australien, Paideuma I, 1938, pag. 89—99).

Java en Madoera Blanke, W., The fishing harbour of old Batavia. Geïll. (The Nederland Mail 6, '939, pag- 48—52)-

Groenhart, P., Eenige Cryptotheciaceae van Java. Geïll. (Natuurk. Iijdschr. 98, 1938, pag. 304—309)-

Hartmann, M. A., Die Vulkangruppe in Suedwesten des Salaksvulkans in WestJava. Geïll. (Natuurk. Tijdschr. N. I. 98, 1938, pag. 215—249).

Reitsma, S. A., Indische „Weekends" II naar Tjilaut Eureun de Zuidkust" Geïll. (Trop. Nederland 11, 1939, pag. 307—309).

Schouten, B., Naar den Merapi-krater. Geïll. (St. Claverbond 51, 1939, pag. 12 18).

Sumatra en otnl. eilanden

Baren F. A. van, Petrografisch en mineralogisch onderzoek van enkele gesteenten en zanden van den Gajo Loeeus (Atjeh). (Proceedings Kon. Akad. v. Wetensch,

42, 1939, Pag- 79—82).

Beel, Am Strand des Tobasees. Geïll. (Berichte der Rheinischen Missionsgesell-

schaft. 95, 1938, pag- 34°—344)-

Hermelink, A., Kolonisatie in Zuid-Sumatra en de Missie. (Kol. Missie Tijdschr. 22, 1939, pag. 15—31).

Kaiser, W., In den Bergen von Barus. Geïll. (Berichte der Rheinischen Missionsgesellschaft 95, 1938, pag. 332—339)-

Koster, H. J., Tsing Bing, het gedenkfeest der dooden te Medan. GeïU. (Onze Aarde 12, 1939, pag. 23—27).

Lorm, A. J. de, Bataksche maskers in de Haagsche volkenkundige verzameling. Geïll. (Cultureel Indië 1, 1939, pag. 48—53).