is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 November — „De jubileumfilm van de N.V. Ned. Dunlop Rubber en Banden Mij".

9 December — Filmvertooning: „Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (1937—1938)",

„Indië 40 jaar geleden" en

„de Vloot-revue te Soerabaia op 6 September 1938".

De Directeur van het „Institut Frangais d'Amsterdam" was zoo vriendelijk onze leden uit te noodigen op xi November voor een lezing van Joseph Hackin, Conservateur du Musée Guimet over „Reconnaissances et recherches archéologiques en Afghanistan (1936— I937)" en °P 29 November voor de voordracht van Juliette Gaultier de la Verendrye over „Le Folklore du Canada" chants des Esquimaux et des Indiens, chansons du Canada francais, d'Acadie et de TerreNeuve".

Het Bestuur van het Genootschap bestond uit 61 leden.

Aftredend waren de heeren:

Prof. Dr. H. Gerth, Mej. Dr. J. B. L. Hol, Ir. A. C. de Jongh, J. H. Lagers, Dr. H. W. E. Moller, W. F. Piek, H. C. Rehbock, C. C. F. M. le Roux, Dr. T. Vink, E. J. Voute, J. C. M. Warnsinck, Ir. Wodter Cool, H. B. Defoer, Mr. D. Fock, A. van Hengel, J. J. Kloppert.

De heeren H. C. Rehbock en E- J. Voute waren aan de beurt van aftreden doch volgens Art. 8 van het Huishoudelijk Reglement direct herkiesbaar.

De volgende heeren werden tot Bestuurslid gekozen:

Dr. J. van Hinte, F. J. Heeris, L. B. van Nierop, Prof. Dr. K. Oestreich, Prof. Dr. Th. J. Stomps, Mr. W. Suermondt Wzn., H. C. Rehbock, Dr. H. J. T. Bijlmer, Prof. Ir. J. Th. Thysse, E. J. Voute, Prof. Dr. |. H. F. Umbgrove, Prof. W. E. Boerman, C. Wessels S.J., Mr. P. Dieleman, Mr. Dr. W. Dyckmeester, W. A. Engelbrecht, Prof. Dr. B. J. O. Schrieke, Prof. Dr. A. A. Pulle, Dr. W. H. Rassers, H. Eggink, Ir. F. L. Schlingemann, C. L. van Balen.

Het Huishoudelijk Bestuur bestond dit jaar uit de heeren:

Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, Voorzitter; J. Sibinga Mulder, Vice-Voorzitter; H. C. Rehbock, Penningmeester; E. J. Voute, Secretaris; Dr. J. van Hinte en Ernst Crone, Bibliothecarissen; Dr. P. Tesch en Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Leden.

De heeren H. C. Rehbock en E. J. Voute worden herbenoemd tot Penningmeester en Secretaris.

Zeer verrast was de ondergeteekende toen hem bij zijn herbenoeming tot Secretaris tevens het Eerelidmaatschap van het Genootschap werd aangeboden. Dit buitengewone eerbewijs hoopt hij waardig te zijn en hij zal voortgaan zijn werkkracht te geven aan de belangen