is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bibliotheek van het Genootschap

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421, telefoon 32579' Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Univ. bibliotheek. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken) voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat, Koloniaal Instituut, Linnaeusstraat 2a Amsterdam O. of aan een der beide bibliothecarissen van het Genootschap.

Aanwinsten

Aanwinsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut over 1938. Amst., De Bussy 1939. 8°. (Kol. Inst. te Amst., Meded. XLVIII, afd. Volkenkunde, 13). ƒ 0.75. (Ned. D 96)

Alvares Cabral (Pedro), — The voyage of — to Brazil and Ind ia. From contemporary documents and narratives. Translat, with introd. and notes by Wll.l. Brooks Greenlee. London 1938. 8°. With maps and ill. (Works issued by the Hakluyt Society, 2A ser. LXXX1). (V. V. 679)

Arqué (P.), Géographie du Midi Aquitain. Paris, Rieder 1939. 8°. Avec cart. et pl. 269 pag. ƒ 2.25. (201 E 19)

Ancel (Jacq.), Géographie des frontières. Préf. d'andré Siegfried. 8= éd. Paris, I.ibrairie Gallimard, 1938. 8°. Avec pl. 209 pag. ƒ 3.15. (1549 E 40)

Beschrijving van de provincie Zeeland, behoorende bij de waterstaatskaart. Bewerkt bij den Algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat. 's-Grav., Algem. Landsdr. 1938. 8°. 145 pag. ƒ 1.25. (I7o6 E 30)

Broersma (Sjoerd), Oost-Europa dient zich aan. Menschen en landschappen in Litauen, Letland, Estland. N.V. Uitgeversmaatsch. „De Tijdstroom" Lochem 1939. gr. 8°. GeïU. 205 pag. ƒ 4.40. (I548 B 18)

Devroey (E.), Le lac Tanganika et les fluctuations de son niveau. Bruxelles '93^. (Associations des ingenieurs, sortis de 1'École polytechnique de Bruxelles. Bulletin technique, 1938, n°. 7). (A. G. Overdr.)

Downton (Nicolas), — The voyage of — to the East Indies 1614—15. As recorded in contemporary narratives and letters. Ed. Will. Forster. London 1939. 8°. With portr., pl. and maps. (Works issued by the Hakl. Soc. 2d ser. n°. LXXXII).

(V. V. 679)

Franqueville (Alb. de), Voyage a la Maladetta. Paris 1895. 12°. (1706 H 33)

Gez (J. W.), Geografia de Ia provincia de San Luis. Tom. I. Buenos Aires 1938. 8°. Con ill. e cart. 254)

Gover (J. E. B.), Allen Mawer and F. M. Stenton, The place-names of Hertfotdshire. Cambridge at the University press 1938* 8°. (English, place-names Society, XV). With map. (V y

Heinsch, Vorzeitliche Ortung in kultgeometrischer Sinndeutung. Der „Massbaum" der Edda im Sonnenjahrkreise. (Sonderdr. aus Nr. 22/23. Jahrg. 1937, der Allgem. Vermessungs-Nachrichten). Berlin 1937. 8°. (A. G. Overdr.)

Herrmann (A.), Historical and commercial atlas of China. Cambridge, Massachusetts, Harvard Univ. Press 1935. sm. f°. With maps. (Kaartenzaal)

Hollander (A. N. J. den), John Henry, een legendarische held der Noord Amerikaansche negers. (De Gids 1939, pag. 1 —13). (A. G. Overdr.)

Knoche (W.), Einige Beziehungen eines Marchens der Osterinsulaner zur Fischverehrung und zu Fischmenschen in Ozeanien. Wien 1939. 4°. (Sonderdr. a. d. Mitteil. der anthropolog. Gesellsch. in Wien, Bd. LXIX, pag. 24—33). (A. G. Overdr.)