is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trasten gekenmerkte kryoturbate vormingen in Twente (Florschütz 1934, Edelman, Florschütz, Jeswiet 1936) herkend waren, zijn minder opvallende voorbeelden op zoovele plaatsen aangetroffen, dat ze tot de meest gewone geologische verschijnselen in het Nederlandsche Pleistoceen moeten worden gerekend. Van belang is de vraag naar den ouderdom van den permanent bevroren bodem en zijn definitief verdwijnen. In Twente is een jong-pleistoceene tot oud-pleisto-

x 15. v ivjviuv,, ^anu upgcvuiut vuisnpicti 111 vtui uil iicl

Würmglaciaal in Twente. Zwart = veen; wit = zand.

ceene ouderdom van de betrokken lagen door palaeobotanische bijdragen van Florschütz komen vast te staan (Edelman, Florschütz, Jeswiet 1936). De aangetoonde vormen varieeren met de diepte, waarop ze zijn aangetroffen, waarbij de diepste vormen (5 a 6 m onder de huidige oppervlakte) een sterk horizontale tendens vertoonen, die er op wijst, dat de bewegingen onder een zekere belasting hebben plaats gevonden, terwijl de ondiepere vormingen een meer verticale bewegingstendens vertoonen, hetgeen overeenstemt met de