is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN OVER DE PIEDMONTTRAP VAN HET FICHTELGEBERGTE

door

Dr. K. oestreich

{met 5 fig. en 7 foto's)

De piedmonttrap van het Fichtelgebergte

Wie de ontwikkeling van de moderne geomorfologie van nabij gevolgd heeft, zal zich herinneren hoe omstreeks 1920 een nieuwe theorie over de vormingswijze der middelgebergten verscheen en hoe deze theorie door Walther Penck uiteengezet en aan het voorbeeld van het Fichtelgebergte werd toegelicht. Het was de theorie der „Piedmonttreppe", die een groote opschudding in de wetenschappelijke wereld der geografen en gelologen wekte.

Fig. 1. Algemeen schema van de ontwikkeling van een piedmonttrap.

Vele tegenstanders van Davis' theorie van de peneplain-ontwikkeling verklaarden zich door deze nieuwe beschouwingswijze bevredigd en overtuigd. Degenen, die het bestaan van een algeheele vereffening als einde van een geheel doorloopen ontwikkeling geloochend hadden, bleken opeens er van overtuigd, dat er boven elkaar meer van deze rompvlakten kunnen, ja zelfs moeten ontstaan. De meeste gebergten bleken piedmontstelsels te zijn.