is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruijt, J. P., Het Jodendom in de Nederlandsche samenleving. Arnhem 1939. 8°. Met tab. Overdr. uit Anti-semitisme en Jodendom.

Loon, I. van, Die Landwirtschaftspolitik der Niederlande. (Int. Agrar.-Rundschau *939, N° 3. S. 3—12).

Meer, Z. Y. van der, Geschiedenis van den polder Kallensoog. (De Ingenieur, 1939, A. 153—A. 156). Met kaartjes.

Meertens, P. J., Folkloristische gegevens in dialect-dissertaties. (In: Eigen Volk *939, pag- 136—141).

Noordman, W. E. en W. H. Vermooten, Leerboek der aardrijkskunde voor

h. b. s., gymnasium en lyceum. Europa. Zutphen, W. J. Thieme & Cie 1939. 8°. 234 pag- geïll. ƒ2.90; geb. ƒ 3.25.

Reinhold, Th., Fossiele diatomeeën en andere kiezelfossielen uit het opperoligoceen van de Peel. (Geologie en mijnbouw, 1939, pag. 153—156. Met fig.).

kepp, D., Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging, deel I—XXV. 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff 1939. 8°. Werken uitgeg. door de Linschoten-Vereeniging. 544 pag. ƒ

Steenhuis, J. F., De geologische wording van het landschap rondom Zwolle, in -vogelvlucht geschetst. [Breda] 1939. 8°. Overdr. uit Natura, April 1939.

Veen, J. van, Inpolderingen in vroegere eeuwen door Nederlanders in het buitenland. (De Ingenieur 1939, A pag. 215—219. Met kaart).

Veen, J. van, Vermindering der IJsperioden op de Nederlandsche rivieren sinds 1879. Invloed zonnevlekken op ijsvorming. Met fig. (De Ingenieur, 1939 A, pag. 177—179).

Vollgraff, C. W., De dijk van Druses. Amsterdam 1938. 8°. Met pl. Mededeelingen ■der Kon. Ned. akad. van wet., afd. letterk., nieuwe reeks, dl 1, n° 12.

Vollgraff, C. W., De moles van Drusus. Amsterdam 1939. 8°. Mededeelingen der Kon. Ned. akad. van wet., afd. letterk., nieuwe reeks, dl. 2, n° 6.

Witteveen, C. J., Wijzigingen in het scheepvaartverkeer door de enclave van Maastricht. (De Ingenieur, 1939 A, pag. 144—145).

Zanten, J. H. van, Statistiek van de Wieringermeerbevolking op I Januari 1938. Alphen a/d Rijn. N. Samsom 1939. 8". Publ. v. d. Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, n° 3 Statistische sectie.

II. IN NEDERLAND VERSCHENEN

Baker, O. E., A new era in American agriculture, (Tijdschr. voor econom. geogr. I939i pag- 113—124).

Barthoux, Jul., Aux portes de Saba la Mystérieuse. Avec carte et photogr. (K. N. A. G. LVI, pag. 352—370).

Berk, L. J. M. van den, De beteekenis van den landbouw in het sociaal en economisch leven van Litauen. (Tijdschr. voor econom. geogr. 1939, pag. 103—108).

Casseres, J. M. de, Het andere Amerika. Maatschappijbeschrijving en maatschappijcritiek in de Vereenigde Staten. Met afb. (Socialisme en democratie 1939, pag. 241—249).