is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.

.

I

____

• K\

'

:":-J- V'ï"-:^:;^'- '■■■ ■■ S;'■& :■■X!:: ;.'v:i: '• 'M-*Ï^K-

-

ÉÈ6ÊmÊSfflëmsiÊÈmffl&m&fimÊmÊËmÈÈiÊffimÊiÈBÊSsriRiÊ^tWÈffiWÊiÊÈffiïaÊiÊÊÈêiffllÊËÈïÈM%emÊilmMfflmÊii>s: