is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ambon lukt de verbinding nog niet, doordat deze beide stations blijkbaar niet zuiver op de afgesproken golflengte zitten.

2 Juli. Vliegtuigprogramma als gisteren. Dr. IJzerman regelt voortaan dagelijks den transportdienst tusschen den wal en de vliegtuigen en brengt de zendingen zelf naast de vliegtuigen. Commandant Nepveu verhoogt den nuttigen, mee te voeren last aan personen en goederen van 750 kg per vliegtuig en per vlucht op 850 kg; een zeer waardevolle aanwinst ter uitsparing van vlieguren voor luchtverkenning, fotografie en parachuteering.

Met de tweede vlucht gaan de mantri's-topograaf Moh. Saleh en Hoeka mee. Zij hebben als opdracht, na nauwkeurige regeling hunner instrumenten, een basis te meten langs den volkomen vlakken, doch moerassigen oostoever van het groote Paniai-meer. Uitgangspunt: de astronomisch bepaalde plaats in de nederzetting Enarotali.

3. Juli. Voortzetting regelmatigen opvoer naar de meerbasis. Ook heden twee groepsvluchten. Dr. De Bruijn komt bij de eerste terugvlucht naar hier voor besprekingen omtrent verschillende zaken betreffende de uitvoering van de expeditie; blijft hier overnachten. Het laat zich aanzien, dat binnen enkele dagen, wanneer de opvoer op deze wijze blijft voortgaan en het weer niet tegenwerkt, het geheele eerste echelon zal zijn opgevoerd, weshalve ik den Resident der Molukken telegrafisch verzoek het geheele tweede echelon, dus 58 §e" straften-dragers en den achtergebleven voorraad levensmiddelen, zoo spoedig mogelijk over te doen brengen naar de Etna-baai.

4 Juli. Gewone vliegprogramma; 1750 kg per vlucht. Met de tweede vlucht gaan dr. Brouwer en luitenant ter zee Hagdorn naar boven. Ook dr. De Bruijn keert naar zijn post terug.

Het Marine-radiostation heeft thans regelmatige en zeer duidelijke verbinding met de stations Wisselmeren en Ambon.

5 Juli. Heden rustdag.

Om 7 uur ligt de Albatros op de reede met enkele goederen voor de expeditie. Aan boord bevinden zich o.a. majoor Meier, de aanstaande territoriale commandant van Ambon en de assistent resident Kemper Valk van Toeal.

De 100 parachutes, die door de vriendelijke zorg van den chef van den Technischen Dienst van het marinevliegkamp Morokrembangan, officier van den Marine Stoomvaartdienst ie kl. Kramer, ten behoeve van de expeditie zijn aangemaakt, zijn met de Albatros meegekomen.

De Albatros vertrekt om 3 uur naar Dobo ter overbrenging van twee zieke soldaten van de veldpolitie, van de post en van twee gestraften.

In verband met het betrekkelijk gering aantal vlieguren, dat voor luchtverkenning, fotografie en parachuteering overblijft, na volledigen