is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opname van die rivier en de mededeeling, dat hij naar de middenKemaboe vertrekt. Het opvoeren naar het dal der rivier is in vollen gang.

's Middags naar het Prauwenbivak aan de Oeroemoeka-rivier om mantri-topograaf Hoeka op te halen, die ik 12 Augustus j.1. heb laten terugroepen door middel van een brief, overgebracht door het vliegtuig naar het Tigi-meer. Ik trof hem, 2 agenten en 4 gestraften in goede gezondheid aan. Alhoewel veel last van zware bewolking en regen ondervonden werd, is hij zeer tevreden over het opnemingswerk, dat hij rondom het Tigi-meer en in de vlakte van Itodah heeft kunnen verrichten. Hoeka brengt een brief van dr. Brouwer mede, die mij meldt, dat hij niet bijzonder tevreden is over het aantal anthropologische metingen in Itodah. Hij had daar meer hulp verwacht van Soalekigi, het Papoea-hoofd, dat ons anders zeer goed gezind is. Via de nederzettingen aan den zuidoever van het Tigi-meer, gaat hij nu zijn onderzoekingen voortzetten in de kampongs aan de boven-Oeroemoeka, centrum Djaba, waar een hulpvaardig Papoea-hoofd woont. Brouwer vraagt mij om vivres te laten deponeeren in laatstgenoemde plaats, aan welk verzoek ik morgen voldoen zal.

Van Nepveu ontvang ik een telegram, dat de T. 22 en T. 23, in verband met het droevige ongeval aan de D. 36 overkomen, met spoed naar Manokwari vertrokken zijn. Door de radio hadden wij reeds met groot leedwezen dit zware verlies vernomen, hetwelk den Marineluchtvaartdienst getroffen heeft.

16 Augustus. Een transport vertrekt via Prauwenbivak naar Djaba om 10 dagen vivres over te brengen naar dr. Brouwer. Met het ethnografisch onderzoek en den aankoop van ethnografica ga ik gestadig voort.

Het weer wordt steeds slechter; 't is, of wij in de gure Hollandsche herfstdagen zitten. De waterspiegel van het groote meer is in enkele dagen één dm gestegen.

Prof. Boschma, de zoöloog der expeditie, is hedenmorgen met de „Anna" te Etna-baai aangekomen. Gelukkig, want ik zit met smart op hem te wachten om verschillende zaken aan hem over te geven vóór mijn vertrek naar het Oosten. Met zijn komst verwacht ik tevens een zending topografische instrumenten, waarvan ik enkele op mijn tocht noodig heb.

17 Augustus. Met mantri Hoeka bezig de opmetingen bewesten het merengebied in kaart te brengen. De resultaten zijn goed.

Het wachten is thans op de vliegtuigen voor den opvoer van den zoöloog met zijn vier mantri's en de parachuteering voor de Westpatrouille.

Drie kisten ethnografica met in totaal 513 voorwerpen ingepakt, geëtiketteerd en beschreven voor afvoer met de vliegtuigen naar de Etna-baai en verzending per eerste gelegenheid naar het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.