is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meten grens, de savanne weer door, om op afstanden van ongeveer ■ tien kilometer grenspalen te plaatsen (zie foto no. 35). Ik deed dit met een kleine groep van vijf man, terwijl Rombouts dwars door de savanne naar het Noordoosten trok om benoorden De Vier Gebroeders alvast een nieuw kamp in te richten en er voeding heen te dirifouden u WG T3" °nS grensbe&in in Oktober, onmiddellijk verder zouden kunnen werken in noordelijke richting.

Het was tijdens dezen trek langs de waterscheiding, dat mijn troeoie arbeiders voor het eerst wilden honing ontdekte! J PJ

Het is verwonderlijk zoo weinig eetbaars de oerwouden en de nnVT 0Pleverden; behalve overvloedig wild en gevogelte (zie foto

Parf of BrS W,Jt°P P!anlTdig gebied slechts een enI«le maal van

b?°m draagt h0nderde" bolvor.V™7e"' die hlJ b,J njpheid afwerpt; in eiken bol ziin een

het dén mensctTiefd11^ fb°rge"- Gemakkelijk maakt de natuur sch niet. de bol, die een doorsnee van dm heeft mnet

met den houwer (kapmes) „orde,, gekliefd e„ elke nooï wi haa

l. 2iCHh heVig Srdfiv^

P geeft een bijzonder vitaminenrijk voedsel.

*<*tS eenmaal aan den Corantijn en een enkele maal in het bosch

van'een'boschieln de ^3°" 5 meter van miJn kampje, aan den rand

rijpe zuurzak vrn,4it s™ne>. Vond ,k een kleinen boom met drie jpe zuurzak-vruchten; binnenin de groene schil lio-t w c

p *-7E

.-m^ïï^tf^iSri8er<iene'i8edure"de

toornen ' P "'«meele «Jze m holle hoornen. De meeste

I0t de holte f„ de^bS enVoor dalnSVn f" ^ ?'*

de warht AA/,o a u • gaatje houden een of twee biities

echter niet de kunst 7Ïrh tPcr ' arme diertjes verstonden

Te steken" stonden 'zij T Ï wTt^ondÏ

in een kommetje