is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogerwerf, A., Waar stoere vliegers samenkomen. Goenoeng Api; vogelparadijs in den waren zin des woords. IV. Geïll. (De Trop. Natuur 28, 1939, pag. 107—113).

Resink, G. J., De rechtshistorische ontwikkeling van het zelfbestuur op Madoera. (Ind. Tijdschr. v. h. Recht 150, 1939, pag. 1—21. Slot).

Swart, F., Begroeiing en reboisatie van het Wilisgebergte in de afdeeling Kediri. Geïll. (Tectona 32, 1939, pag. 469—508).

Sumatra en oml. eilanden

Hentze, C., Zauberzeichen der Batak und Chinesische Schtiftzeichen. Geïll. (Cultureel Indië I, 1939, pag. 315—319).

Keuning, J., Eenige beschouwingen betreffende de staatkundige organisatie onder de Toba-Bataks. (Koloniaal Tijdschr. 28, 1939, pag. 490—509).

Nieuwenhuis, A. W., De Indische volken in het hooge gebergte en in de lage streken. De Bataks. Geïll. (Tropisch Nederland 12, 1939, pag. 127—128).

Rutten-Kooistra, T. W., Over de onkruidflora van rubbertuinen in de omgeving van Djambi. (Natuurk. Tijdschr. v. N. I. 99, 1939, pag. 141 — 147)-

Tillmann, G., De schepen- en wajangmotieven der Zuid-Sumatraansche weefsels '). Geïll. (Cultureel Indië I, 1939, pag. 332—333).

Tichelman, G. L., Het Bataksche Salomo's zegel. Geïll. (Cultureel Indië 1, 1939, pag- 330—332).

Voorhoeve, P., Het stamhuis der Sitoemorangs van Lontoeng. Geïll. (Cultureel Indië 1, I9"9, pag. 285—291).

Wellan, J. W. J., Bijdrage tot de geschiedenis van de Masdjid Lama te Palèmbang. Geïll. (Cultureel Indië I, 1939, pag. 305—314).

Borneo

Helbig, K., Op landwegen in acht maanden door Borneo. In Dajaksche goudmijnen. Geïll. (Tropisch Nederland 12, 1939, pag. 115—119. Wordt vervolgd).

Celebes

Brink, H. V. d., Een tocht door Zuid-West en Midden-Celebes. (De Opwekker 84, 1939, Pag- 287—295).

Kleine Soenda eilanden

Kremers, P. H. en J. Krol, Monumenten van koppensnellerij op Flores. Geïll. (Kath. missiën 64, 1939, pag. 337—344)-

Windt, P. N. v. d., Flores jubileert. Geïll. (De Kath. Missiën 64, 193Pag-

366—375)-

Molukken

Admiraal, J. W., Adatverband op de Kei-eilanden. (Med. v. d. Ver. Gezaghebbers B. B. in Ned. Indië N°. 55, I939i Pag- 19—33)-

Jansen, H. J., Ethnografische bijzonderheden van enkele Ambonsche negorijen (+ 1930). Bijdr. Kon. Int. v. d. T. L. en V. v. Ned. Indië 98, 1939, Pag- 325_3^8).

1) Met een „Antwoord" van A. Steinmann.