is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ooit en zoo eigens, in onzen tijd en in 't vrije Nederland, zou de voorzichtigheid, gelijk sommigen onzer vaderen die in praktijk brachten, getuigen niet alleen tegen onzen moed, maar tegen ons geheel karakter. Niet alleen wie onberispelijk en onstraffelijk, maar wie ook oprecht is, toont een kind Gods te zijn; niet alleen wie oprechtheid werkt, maar wie ook oprecht wandelt en met zijn hart de waarheid spreekt, die leeft in gemeenschap met God. Ons ideaal is niet de wereldwijze, die voor elke gedachte een sluier die haar bedekt, voor elke handeling een verklaring die haar van gedaante veranderen doet, voor elke vraag een ontwijkend antwoord gereed heeft, — maar 't eenige voorbeeld en toonbeeld den Christen voor oogen staande is Hij, in wiens mond nooit bedrog werd gevonden en die in woord en in leven de waarheid was.

J. G. de Hoop Scheffek.