is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIJTSE BENEDICTUS HOEKSTRA en zijne zes Zonen

Biaupot ten Catu vermeldt hem (li. blz. 185) en zijue zes zonen, maar zijn berigt is niet volledig, wat de gemeenten betreft, door deze zeven leeraren bediend. Cuperus geeft deze lijst, die ik hier woordelijk laat volgen:

Sijtse Benedictus Hoekstra (1), Leeraar eerst in 't Witveen, doch kort. Toen te Veenwolden 1726— 1736, te Kollum 1736—J742, te Kollum inet Buitenpost 1742—1753, aan den Burg en Waal bii de Vriesen op Texel 1753—1768.

Des zelfs Zonen.

1. Benedictes Sijtses, Leeraar te Kollum en Buitenpost 1743—1746, in den lip 1746—1754, te Westzanen, Vriezen, 1754.

2. Egbertus Sijtses, Leeraar op Goederede 1745— 1754, te Groningen Vereen. 1754; in 1770 bij de oude Vlamingen te Gron. beroepen, doch heeft bedankt.

3. Sjoeed Sijtses (2), Leeraar te Aalsmeer, Vereen. 1748—1754, op Goederede 1754—1759, teEmbden, vereenigde, 1759.

(1) Geb. 7 Oct. 1798; gehuwd met Joukje Egberts. Behalve de zes zoons, die volgen, hadden zij vijf dochters.

(2) Geb. 7 April 1726; gehuwd met Maria Jans Valk 22 .Tunij 1749. Ook zij hadden elf kinderen, waarvan er een, Johannes Albertus geb. 28 Junij 1763, achtereenvolgens leeraar was te Edam, Westzanen op 't Noord, Utrecht en Altona.