is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijbo Fijnje van Zwolle, publiek gepromoveerd in

1774, en predikant te Deventer.

Jo/innes Beinar van Dusseldorf, gepromoveerd te Harderwijk.

De laatste staat ook op de lijst der Doopsgezinden, die doctoren waren in de beide regten, en naast hem worden door Cuperus als regtsgeleerden genoemd:

Jacobus Braam van Harlingen, gepromoveerd te Franeker.

Adrianus Fortgens van Amsterdam , gepromoveerd te Leiden.

Jan Brantz van Amsterdam, gepromoveerd te Utrecht. Willem Philip Barnaart van Haarlem, gepromoveerd te Utrecht 1774.

Leonardus de Neufville van Amsterdam, gepromoveerd te Leiden 1773.

Henricus Vollenhoven van Amsterdam, gepromoveerd te Leiden 1774.

De denkwijze der Doopsgezinden, zegt Bl. ten Cate (a. w. bl. 162), en de toestand van hun genootschap bragt het in vroegere dagen mede, dat de regtsgeleerdheid weinig bij hen beoefend werd. Hij schijnt dan ook onder de Doopsgezinden uit de 18de eeuw geen enkelen doctor in de regten te kennen; ik heb ze althans bij hem niet vermeld gevonden. Het blijkt intusschen uit de opgaven van Cuperus, dat er onderscheidenen geweest zijn, die zich op dit vak van studie hebben toegelegd. Daarentegen spreekt ten Cate van geleerden, over