is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLIJST

DOOPSGEZINDE GEMEENTEN EN LEERAREN

IN I

NEDERLAND.

FRIESLAND.

jiTcKrum. J. Visscher 1855.

Appelscha. Vakant.

Baard. B. teil Bruggencate 1863.

Balk. D. S. Gorter 1334. 1854.

Berlikum. S. H. van der Goot 1825. 1839.

Blija. Zie Holwerd.

Bolsward. A. W. Huidekoper 1861. 1863.

// Rustend leeraar W. van Hulst 1831 . . 1858.

Dantumawoude. P. W. Feenstra 1854.

Dragten en Ureterp. G. ten Cate 1851. 1858.

Franelcer. M. E. van Delden 1848.

Gorredijk en Lippenhuizen. A. H. ten Cate. . 1857. 1866.

N.B. Het eerste jaartal duidt het begin van den predikdienst des leeraars aan, het laatste den tijd, waarop hij in zijne tegenwoordige gemeente den dienst heeft aanvaard, of voor rustende leeraren den tijd. waarop hun emeritaat inging.