is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grouw. A. van Gulik 1863. 1866.

Hallum. A. Kaijser 1855. 1858.

Harlingen. P. Cool 1832. 1836.

Heerenvêen. A. Vis 1860. 1866.

" Rustend leeraar R. J. Keestra . 1821. 1866.

Hindeloopen en Molktoerum. I). Lodeesen. . 1853. 186S.

Holwerd en Blija. ]). Plantinus 1839. 1849.

Irnsurn en Poppingawier. J. Molenaar 1837.

Jowe. F. Boni 1850. j.g84i

Knijpe {Boven). P. Veen 1829. 1832.

Leeuwarden. A. A, Hulshof!' 1839. 1845.

" M. vau Geuns Cz 1 847. 1850.

Lippenhuizen. Zie Gorredijk.

Makkum. A. Doijer van Cleefl'. 1835

Molkwerum. Zie Hindeloopen.

Oldebildtzijl. L, Noteboom 1852. 1858

" Rustend leeraar R. Schuiling. . 1812. 1857.

Oldeboorn. Nieuwe Huis. K. O. Feickens. . 1850. 1858.

" Rustend leeraar K. J. Haijina . . 1818. 1852.

" Oude Huis. K. R. Schuiling . . . . 1857.

Pingjwn en Witmarsum. S. G. Binnerts . . . . 1863. Poppingawier. Zie Irnsurn.

Mottevalle en Witteveén. Vakant.

Sneek. J. A. J. Ver-stege 1845. 1858.

Stavoren. C. Leendertz 1866

Swrfmisterwen. D. Pekelharing 1864.

" Rustend leeraar F. E. Wieling 1816. 1857.

Ter home. H. G. Dornseiffen ..... ... 1867.

Teinaard. A. A. Deenik MLz 1860

Tjallelird. H. D. Tjeenk Willink, Theol. Doet.. . 1868.

Veenwouden. H. van Calcar 1863. 1865