is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of van mij is, doet uiets ter zake, indien ze maar uit en in den geest van Jezus is. Ons aangaande, wij houden ons verzekerd te handelen in zijn geest, wanneer wij, ter uitbreiding van zijn koningrijk, den doop blijven bedienen, niet, omdat hij zelf dien ingesteld en voorgeschreven heeft, maar omdat we den waterdoop hoog vvaardeeren als een treffend zinnebeeld van de eischen en beloften des evangelies, als een uitnemend voertuig tot heiligheid van hart en wandel en, wij voegen er bij met het oog op den bejaardendoop, als een krachtig en voortdurend protest in naam der christelijke vrijheid en zelfstandigheid tegen bijgeloof, gezag en sleur.

Junij 1869.

L. Noteboom.