is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE REDACTIE DER DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN.

Hooggeachte Broeders!

Voor nevensgaand inleidend woord vraag ik eene plaats in uwe Bijdragen. Dat woord was daarvoor niet geschreven, maar alleen bestemd voor onze vergadering van Doopsgezinde Broeders uit de gemeenten in Gelderland, Overijssel en de naburige in het koningrijk Pruissen, gehouden te Kampen in de maand Juni j.1. Het is op verzoek van eenige mijuer vrienden tot wie dit inleidend woord was gericht, dat ik het gaarne afsta indien er plaats voor is. Wanneer de vorm minder geacheveerd mogt zijn dan oveerenkomt met de eischen van een opstel voor uwe zoo goed geredigeerde Bijdragen, dan gelieve de bescheiden lezer in aanmerking te nemen, dat de vrijere toon van een inleidend woord in een vriendenkring niet dezelfde deftigheid vordert die men verwacht van eene zorgvuldig bewerkte verhandeling, en dat een opstel bij omwerking veel van zijn oorspronkelijkheid verliest, gelijk het polijsten wel de oneffenheden wegneemt maar ook het hout.

Met den wensch, dat uwe Bijdragen spoedig weder tot ons komen met nieuwe voorraad.

Hoogachtend,

Uw Amtgenoot en Broeder, C. Cardinaal Jr.