is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eu deden 't oock met lusten Sij dochten om gheen cruijs Want sij daer noch seer sochten Na Christen vier in dit ghetier Die sij daer noch uitbrochten.

Een vrou was quaet te voete

Sij en mocht ook niet gaen

Yeel volckx quam liaer te ghemoete

Sij sprack se vriendelijck aeu

Waerom hebt ghij 't bedreven

Wij waren bereyt voor de waarhevt

Te sterven na te leven.

Dus zijnse uitghecomen Houdende haer glieloof Sij beledent als vromen Voor de wereld blint en doof lek wensch haer dat ghesichte Al diet begheert en hem verueert O Heer wiltse verlichten.

Men hoort iiu vele spreken Maer weet 't is gheen waerheyt Dat wij dat wilden wreken O Heer dat waer ons. leyt Sij hebben noijt bevonden Dat wij dit deen en worpen steen Doe noch tot gheender stonden.