is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1869, 01-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstonderwijs 011 neemt met andere naburige leeraren de predikbeurten in de openbare samenkomsten waar, waarvoor onlangs reeds een lokaal is aangekocht.

ROTTEVALLE en WITTEVEEN. Ds. H. ter Meulen , van den Hoorn op Texel herwaarts overgekomen , aanvaardde hier het predikambt den 14 Eebruari 1869, bij welke gelegenheid hij sprak over Gal. 6 vs. 6.

GRONINGEN.

GRONINGEN. In het voorjaar 1870 zal de ééne vacante leeraarsplaats vervuld worden door Ds. J. van Gilse van Zaandam (westzijde), die 't beroep herwaarts heeft aangenomen ; de andere blijft voorloopig onvervuld.

MIDDELSTUM. Terwijl besloten werd op de tweede feestdagen en op den hemelvaartsdag voortaan geeue godsdieusoefening te houden, zijn er eenige avondbeurten gedurende de wintermaanden ingesteld.

HOLLAND- (NOORD)

BROEK op LANGEDIJK. Den 7den November werd de proponent J. Schippers Jr. aan deze gemeente voorgesteld door Ds. A. A. Deenik Azn van Ternaard met eene rede over Matth. 10 vs. 40. Hij aanvaardde dien eigen dag ziju ambt en koos daarbij tot tekst Luk. 17 vs. 216.

GRAPT DIJK. (OOST- en WEST-) De vacature,