is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet lieeft, en deze hem toen heeft voorgesteld bij hem te komen logeeren, voorgevende hem, beklaagde, dan verder omtrent genoemden Eoozendaal inlichtingen te geven;

dat beklaagde dit voorstel heeft aangenomen en omstreeks een week bij Anthonij gebleven is;

dat beklaagde in dien tijd nog naar Eoozendaal heeft gezocht, doch hem nergens in den omtrek heeft kunnen vinden;

dat, toen beklaagde eenige dagen bij Anthonij was, deze liem voorstelde dienst te nemen, waarop beklaagde hem geantwoord heeft: „Hoe kan ik dat, terwijl ik mijne papieren niet heb;"

dat Anthonij zich echter bereid verklaarde de zaak voor hem in orde te maken, waarop zij zamen een tijdlang hebben zitten drinken;

dat beklaagde daarna in slaap gevallen en Anthonij uitgegaan is, doch later teruggekomen is en beklaagde, nadat hij drie uren geslapen had, gewekt heeft, zeggende: „Ik ben bij den Assistent-Eesident geweest en uwe stukken zijn in orde op naam van de Groot;"

dat beklaagde hem toen gevraagd heeft aan wien die naam behoorde, waarop Anthonij hem mededeelde dat de Groot vroeger korporaal bij de Infanterie en op Atjeh gesneuveld was, hem, beklaagde, verder zeggende dat het hem geen kwaad kon, want dat het te Salatiga de gewoonte was om met andermans papieren in dienst te komen;

dat beklaagde den daarop volgenden dag door Anthonij naar het hospitaal is gebracht en aldaar voor de dienst is goedgekeurd en den dag daarop hij, beklaagde, zijne engagementsstukken als soldaat schrijver onder den naam van W. de Groot geteekend heeft;

dat hij vervolgens gekleed is, zijne premie— ƒ 300.— ontvangen heeft, en daarop na zijne burgerkleeding ingeleverd te hebben, met Anthonij, die hem buiten de kazerne stond op te wachten medegegaan is en den geheelen dag met dezen aan het drinken is geweest;

dat toen beklaagde goed dronken was Anthonij hem den zelfden avond heeft aangeraden: „Ga gauw weg, want binnen een paar uren zijt gij ongelukkig;"