is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REVISIE.

(Tweede Kameb).

Medeplichtigheid aan valschheid in authentiek geschrift.—

Boos opzet. — Conniventie.

Er bestaat geen dolus bij hem, die voor geleverde werken, ten gevolge en desbewust van door een ander in de daarop betrekking hebbende uitbetalingstaten gepleegde valschlieden, lioogere bedragen heeft ontvangen dan hem toekomen, zoo niet gebleken is van conniventie ten opzichte van de vervalschingen.

Die conniventie vloeit niet voort uit het aannemen alleen van die hoogere bedragen 56

Art. 249 sqq. Str. Inl. — Verkrachting.

Aanranding der eerbaarheid kan niet gepleegd worden dooiden man tegen de vrouw in wettig huwelijk.

De man die eene vrouw tegen haren wil tot sexuëele gemeenschap heeft gedwongen, is niet schuldig aan verkrachting, wanneer hij in de meening verkeerde wettig met die vrouw gehuwd te zijn, al leed dit huwelijk in werkelijkheid aan eene essentiëele nietigheid 400

(Debde Kameb).

REVISIE.

Inlossen van gestolen goed. — Begrip van helen.

Hij, die, ingevolge eene met den bestolene gemaakte afspraak, tegen betaling eener geldsom, het gestolene aan den eigenaar terugbezorgt, pleegt geen misdrijf of overtreding.

Voor heling is niet alleen noodig het materiëele feit van het door misdrijf verkregene onder zich te hebben, maar tevens de misdadige bedoeling om de zaak aan den eigenaar te onttrekken. 271

Waar de djaksa de veroordeeling van den beklaagde vraagt ter ake van een ander feit dan het bij de acte van verwijzing ten laste gelegde, behoort de landraad hem in zijne vordering tot straf niet ontvankelijk te verklaren 329

Art. 170 sqq. Inl. Str. — Ontvluchting van gevangenen.

Onder gevangenen in art. 170 Inl. Str. worden alleen verstaan s>]• die ter zake van misdrijf of overtreding op wettige wijze in staat van vervolging of beschuldiging gesteld zijn.

Het laten ontvluchten van hen, die door een dorpshoofd, op aangifte, voorloopig zijn aangehouden, is alzoo niet strafbaar . 331