is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. de Derde Kamer uit: Mr. J. Ph. F. Eilz, Vice-President, „ J. Th. M. Godefroij, T m .. i , tt i Raadsheeren, J. C. Mulock Houwer, 1

IV. de Vierde Kamer uit: Mr. P. 0. E. Specht Grijp, Vice-Presideut, „ J. H. J. Schneider, „ G. van der Jagt, Raadsheeren,

V. het Hoog-Militair-Gerechtshof van Nederlandsch-Iudië uit: Mr. P. C. E. Specht Grijp, Vice-President, „ J. H. J. Schneider, „ 1T . t Raadsheeren, G. van der Jagt, 4

Samenstelling van den Raad van Justitie te Batavia gedurende hei rechterlijke jaar 1890—1891.

In de Algemeene vergadering van den Raad van Justitie te Batavia van 2 Juli 1890 is besloten, dat de beide Kamers van dien Raad gedurende het rechterlijke jaar 1890—1891 samengesteld zullen zijn als volgt:

I. de Eerste Kamer uit: Mr. A. Stibbe Lzn., President, „ "VV. C. Berkhout, 1 „ A. L. E. Gastman, ) Leden, „ H. J. A. Wilmar, J

II. de Tweede Kamer uit: Mr. J. P. Phitzinger, Vice President, „ P. Dijckmeester, j „ P. J. van der Zweep,) Leden. „ J. -Reepmaker, }