is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

EERSTE AANLEG.

RAAD VAN JLSTITIE TE BATAVIA, (Eerste Kamer).

Raadkamer van 1 Juni 1887. Voorzitter: Mr. G. J. Keiser.

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

Raadkamer van 12 Juni 1890.

Voorzitter : Mr. J. Sibeniüs Trip.

Appellabiliteit. — Verschillende kwaliteiten. — Art. 15 B. W. — Art. 841 Rv.

Tiet feit dat iemand bij notarieel testament een kind het zijne noemt, zonder dat de in leven zijnde moeder overeenkomstig art. 284 B. W. toestemt, kan niet als erkenning beschouwd worden.

Men kan van eene uitspraak bedoeld bij art. 15 B. W. niet in appel komen in eene andere kwaliteit dan waarin men die gevraagd heeft, zoo men bij die gelegenheid niet is opgeroepen.