is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat aangezien van verbod tot inschrijving alleen sprake kan zijn ten aanzien van een raerk dat ingezonden is, de bij de wet vereischte grond voor dit verzoek ten eenenmale ontbreekt;

O. dat mitsdien de rekwirante niet ontvankelijk behoort verklaard te worden met het door haar gedaan verzoek;

Gelet op de aangehaalde wetsbepalingen ; *

Beslissende,

Verklaart de rekwirante niet ontvankelijk met het door haar ten rekeste gedaan verzoek.