is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bff besluit dd. 21 December 1890 110. 15 is Mr. A. C. J. Helfrich, laatstelijk buitengewoon voorzitter van den Landraad te Bangkalan, benoemd tot substituut-officier van justitie bij den Raad van Justitie te Soerabaja.

Bij besluit dd. 5 Januari 1891 no. 3 is benoemd tot griffier van den Jjandraad te Banjoemas Mr. A. Modderman, griffier van den Landraad te Muntok.

Bij besluit dd. 6 Januari 1891 no. 2 is benoemd tot notaris tevens vendumeester te Blitar E. W. C. Haighton, thans notaris tevens vendumeester te Banjoemas.

Bij besluit dd. 18 Januari 1891 no. 19 is benoemd tot notaris tevens vendumeester te Japara J. P. L. Gelpke, zijnde hem daarbij eervol ontslag verleend als Procureur bij den Raad van Justitie te Makasser.

Bij besluit dd. 2L Januari 1891 no. I is Mr H. W. Diephuis eervol ontslagen uit zijne betrekking van voorzitter van de Landraden te Poerworedjo en Koeto-ardjo, en tot die betrekking benoemd Mr. W. Francis, ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk voorzitter van den Landraad te Loemadjang.

Bij besluit dd. 23 Januari 1891 no. 18 is de voorzitter van den Landraad te Indramajoe (Cheriüon) Mr. G. Aldus, op verzoek, eervol uit zijne betrekking ontslagen en in diens plaats