is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOGER BEROEP.

beschikkingen op rekesten.

1IOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INÜIE,

(Eerste Kamer).

Raadkamer van 30 December 1890.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Aanvulling registers burgerlijke stand. — Erkenning

natuurlijk kind. toestemming der moeder. —

Artt. 4, 13 sqq. en 284 B. W. — Art. 1 Staatsblad 1849 no. 25.

Slechts dan kan er sprake zijn van het ontbreken der geboorteacte van een buiten huwelijk bij eene inlandsche vrouw verwekt kind, wanneer een Europeaan het op wettige wijze erkend heeft.

Wanneer de moeder tijdens de erkenning door den vader en nog daarna leefde, dan is zonder hare toestemming, volgens art. 284 B. W., de erkenning niet rechtsgeldig, al is zij ook vóór den erkenner overleden.

HET HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSC1I-INDIE,

Gelezen het rekest dd. 4 November 1890, ingediend door Mr. U. Eock, advocaat en procureur bij het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, ten deze handelende, blijkens mede overgelegde onderhandsche, behoorlijk gelegaliseerde volmacht-,