is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terecht als ongegrond verworpen heeft, op gronden en motieven, welke het Hoog-Gerechtshof overneemt en tot de zijne maakt;

O. dat de overige door den appellant bij zijn rekest tegen de beschikking van den eersten rechter aangevoerde grieven buiten beschouwing kunnen blijven, omdat deze gericht zijn tegen gronden dier beschikking, die door den hoogeren rechter niet worden overgenomen;

O. dat derhalve de beschikking des rechters behoort te worden bekrachtigd ;

Gezien het aangehaalde en art. 341 van het Regl. op de B. Rv.;

Beschikkende,

Doet te niet het appel;

Bekrachtigt de beschikking van den Raad van Justitie te Batavia dd. 1 October 1890, waarvan appel.