is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOG GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCFI-IN DIE,

(Eerste Kamer).

EERSTE AANLEG.

Zitting van 5 Februari 1891.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

a mbtshalve onbevoegd verklaring. vorderingen betreffende de pachten. art. 98 R. R

Staatsblad 1854 no. 75.

Eenc schadeactie tegen de Regiering ingesteld wegens een reeds opgeheven beslag, gelegd ter tenuitvoerlegging van de grosse eener notariëele acte, waarbij het recht tot verhoop van opium in het klein is afgestaan en waarbij de beslagene zich borg gesteld heeft, — op grond dat de beslagene bij die acte geene partij geweest en ter zake van borgtocht niets aan de Regeering verschuldigd was — kan niet in eersten aanleg voor het Koog-Gerechtshof worden aangebracht, als betreffende 's Lands pachten.

Tan Kie Nam alias Tan Kie Lam, eischer, comp. bij den adv. en proc. Mr. D. Fock, contra

De Regeering van N. T., gedaagde, comp. bij den landsadvocaat Mr. T. Hennij„