is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet was : bescherming van den landbouw der particuliere landeigenaren en hiertoe zelfs art. 11 van dit plakaat, waarin zulks ook verklaard wordt, boven den aanhef van dat plakaat bijbrengen; doch dat hierbij bedoelde zijn slechts schoone woorden; misschien wel dienende om Heeren Zeventienen zand in de oogen te strooijen. De werkelijke reden tot dat plakaat en art. een daarvan, was: offeren aan den tijdgeest, en de landeigenaren werden alléén gespaard: uit vrees voor misnoegen enz in Indië. Het op 15 September 1778 in Rade behandelde en hiervéór teruggegevene bewijst dit laatste.

Dr. Sollewijti Gelpke overleden zijnde, zoo wordt zijn genoemd geschrift niet verder ontleed. De bovenstaande uiteenzetting geschieden dan ook alleen met het oog op de voor de landerijen werkzaam zijnde Commissie.

Buitenzorg , 20 Februari 1891.

('. H. F. K1ESZ.