is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij besluit dd. 5 Maart 1891 no. 3 is benoemd tot VioePresident van liet Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, Mr. A. Stibbe Lzn, President, van den Raad van Justitie te Batavia.

Bij besluit dd. 4 Maart 1891 no. 10 is benoemd: tot voorzitter van den Landraad te Brebes (Tegal), Mr. M. L. Andrée -Wiltens, lid van den Raad van Justitie te Semarang;

tot lid van den Raad van Justitie te Semarang, Mr. R. J. de Wal, griffier van den Landraad te Trenggalek (Kèdiri);

tot lid van den Raad van Justitie te Makasser (Celebes en Onderhoorigheden), Mr. M. G. Smalt, griffier van de Landraden te Makasser, Maros, Pangkadjene, Segeri en Tjaraba (Celebes en Onderhoorigheden);

tot griffier van de Landraden te Makasser, Maros, Pangkadjene, Segeri en Tjaraba (Celebes en Onderhoorigheden), Mr. .T. Luijke Roskott, ambtenaar voor de rechterlijke macht, ter beschikking van den Voorzitter van den Landraad te Pasoeroean.

Bij besluit dd 16 Maart 1891 no. 13 is benoemd tot President van den Raad van Justitie te Batavia Jlir. Mr. 11. L. Wichers, griffier van genoemde rechtbank.

Bij besluit dd. 17 Maart 1891 no. 16 is benoemd tot Raadsheer in het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indië Mr. J. P. Phitzinger, Yice-President van den Raad van Justitie te Batavia.