is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geweest van dat pandbeslag, maar ook, al bad bij er kennis van gedragen, niet list minste belang had er tegen op te komen, daar bij immers met het door hem zeiven gelegd executoriaal beslag geen ander doel bad dan otn de goederen van zijn debiteur te gelde te maken, en het hem dus niet anders dan welkom kon zijn,, toen de verhuurder, door het leggen van een" pandbeslag, tot datzelfde doel meewerkte;

dat toen dus, kort vóór den verkoop, geintimeerde van bet gelegd pandbeslag kennis kreeg, hij de noodzakelijkheid niet heeft ingezien om daartegen op te komen, maar alleen datgene gedaan heeft, wat zijn belang meebracht te doen, namelijk in de opbrengst meedeeleh, waardoor zijne actie niet kan zijn verwerkt;

en daarna de beslissing des eersten rechters ten principale breedvoerig verdedigd heeft;

en mitsdien heeft geconcludeerd voor antwoord in appel tot bevestiging van het vonnis a quo cum expensis;

O. dat appellant vervolgens bij conclusie van eisch incidenteel subsidiair in appel nog getreden is in eene bestrijding van het antwoord van geintimeerde en voor eisch incidenteel subsidiair in appel heeft geconcludeerd, dat het den Hove moge behagen haar appellante toe te laten, om het zooeven gestelde feit door getuigen te bewijzen, mitsdien dag, plaats en uur te bepalen waarop dit getuigenverhoor ten overstaan van den Hove zal plaats hebben, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten van dit incident ingeval van tegenspraak en anders met reserve van dien tot aan de einduitspraak;

O. dat de geintimeerde bij conclusie van antwoord incidenteel subsidiair in appel de stellingen van de appellante nog nader bestreden heeft;

en mitsdien voor antwoord incidenteel subsidiair in appel zich heeft gerefereerd aan 's Hofs prudentie onder protest van kosten;

O. dat partijen daarna hare sustenuen nader mondeling hebben toegelicht, waarna de nederlegging der stukken ter tafel is gelast en de uitspraak bepaald op heden;

Ten aauiicn van het recht,

O. in de eerste plaats ten aanzien van de ontvankelijkheid