is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechtdoende,

Vernietigt het door den raad van justitie te Setnarang op den 4den Januari 1^90 in hooger beroep gewezen vonnis, waarvan cassatie;

Verklaart dat zulks geschiedt in het belang der wet, en zonder etnig nadeel toe te brengen aan de rechten door partijen verkregen;

Veroordeelt het Land in de kosten in cassatie gevallen.

REVISIE.

(Derde Kamer).

Zitting van 27 December 1890.

Voorzitter: Mr. M. C. Piepers.

Twee acten van verwijzing. — Verschil in de feiten

in de acte van verwijzing en in de acte van beschuldiging.

Het vonnis vernietigd zijnde op grond dat de djaksa eene veroordeeling eischte ter zake van een ander feit dan waarvoor de terechtstelling was bevolen, dan is de acte van verwijzing intact gebleven en bezit eene later door den voorzitter van den landraad uitgevaardigde acte van verwijzing, waarin de feilen overeenstemmen met die van de vroegere acte van beschuldiging, getn rechtskracht.

De rechter blijft gebonden aan de eerste acte van verwijzing en moet de dja/csa wederom niet ontvankelijk verklaard worden in zijne vordering lot straf, wanneer die geschiedt ter zake van hetzelfde feit in zijne eerste acte van beschuldiging vermeld.